در حال نمایش 5 نتیجه

سوپر وسط ۱۶۰-۱۸۰

23,000,000 ریال
عرض سبد این سوپر وسط 50 سانت می باشد فضای مورد نیاز جهت نصب 55 سانتی متر جنس سبدها مفتول ابکاری شده بهینه سازی فضای موجود ارتفاع قابل تنظیم ساخت ایران

سوپر وسط ۸۰-۱۰۰

14,000,000 ریال14,500,000 ریال
عرض سبد این سوپر وسط .... سانت می باشد فضای مورد نیاز جهت نصب .....سانتی متر جنس سبدها مفتول ابکاری شده بهینه سازی فضای موجود ارتفاع قابل تنظیم ساخت ایران

سوپر وسط ارتفاع ۶۰-۸۰

11,000,000 ریال
عرض سبد این سوپر وسط نسبت به سبد  می باشد فضای مورد نیاز جهت نصب .....  سانتی متر جنس سبدها مفتول ابکاری شده بهینه سازی فضای موجود ارتفاع قابل تنظیم ساخت ایران

سبد سوپری ۱۴۰-۱۶۰

18,000,000 ریال
عرض سبد این سوپر وسط ... سانت می باشد فضای مورد نیاز جهت نصب ..... سانتی متر جنس سبدها مفتول ابکاری شده بهینه سازی فضای موجود ارتفاع قابل تنظیم ساخت ایران

سوپر وسط ۱۲۰-۱۴۰

17,000,000 ریال18,200,000 ریال
عرض سبد این سوپر وسط 45 سانت می باشد فضای مورد نیاز جهت نصب 50 سانتی متر جنس سبدها مفتول ابکاری شده بهینه سازی فضای موجود ارتفاع قابل تنظیم ساخت ایران