در حال نمایش 2 نتیجه

سوپر پهلو ایتالیایی

4,000,000 ریال

سوپر ایتالیایی :

یکی از لوازمی که در آشپزخانه کاربرد دارد سوپر ایتالیایی که مناسب و نظم دهنده ی ظروف ادویه و شوینده است . سوپر پهلو ایتالیایی متفاوت با مینی سوپر می باشد و طبقه اول این سوپر پهلو عریض تر است تا وسایل بیشتری را در خودش جا بدهد ریل این سوپر پهلو از بهترین ریل چینی است که با کوچکنرین حرکت دست ریل جابجا می شود به علاوه ظرفیت وزن ریل ها خیلی زیاد است و شما بدون هیچ نگرانی می تونین از کل ظرفیت سبد استفاده کنید. همونطور که میدونید کاربرد این سوپر ها برای داخل کابینت ها است . جایی که اگر تعداد زیادی ادویه کنار هم بگذارید مسلم است که اگر شما به یک ظرف ادویه لازم داشته باشید باید همه ظروف را کنار بزنید تا اون ظرف موردنظرتون رو بیارین بیرون اما با یک نصب سوپر پهلو به راحتی کشیده ریل به بیرون می تونین به ظرف مورد نظرتون برسید .

مبنی سوپر پهلو

6,500,000 ریال

مینی سوپر :

یکی از لوازمی که در آشپزخانه کاربرد دارد مینی سوپر که مناسب و نظم دهنده ی ظروف ادویه و شوینده است . مینی سوپر ادویه مناسب برای قرار دادن ظروف ادویه است . عرض مینی سوپر مناسب و فیت ظروف ادویه ساخته شده و مناسب داخل کابینت با فضایی بسیار کم است .ریل این سوپر پهلو از بهترین ریل چینی است که با کوچکنرین حرکت دست ریل جابجا می شود به علاوه ظرفیت وزن ریل ها خیلی زیاد است و شما بدون هیچ نگرانی می تونین از کل ظرفیت سبد استفاده کنید. همونطور که میدونید کاربرد این سوپر ها برای داخل کابینت ها است . جایی که اگر تعداد زیادی ادویه کنار هم بگذارید مسلم است که اگر شما به یک ظرف ادویه لازم داشته باشید باید همه ظروف را کنار بزنید تا اون ظرف موردنظرتون رو بیارین بیرون اما با یک نصب سوپر پهلو به راحتی کشیده ریل به بیرون می تونین به ظرف مورد نظرتون برسید .